ภาพกิจกรรม
กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดโคกหินตั้ง ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 
     นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรพร พูลมาก ตำแหน่ง พนักงานราชการ, นางสาวอินทราพัชร  บุญบรรจง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดโคกหินตั้ง ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์ และได้รับเกียรติจาก นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี
ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#ขบวนแห่เทียนพรรษา
#วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
#วัดโคกหินตั้ง
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
--------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,23:14   อ่าน 30 ครั้ง