โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์
วันที่ 13 - 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม นำโดย นางสาวสำเนียง สำเนียงสุวรรณานุรักษ์ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ มาปรึกษาหารือ หาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,10:57   อ่าน 20 ครั้ง