อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียน
ทักทาย  ไหว้งาม


 
เอกลักษณ์โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม นำสู่วิถีชีวิตพอเพียง