โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ถิ่นเราน้ำเงินชมพูขาว
เราชาวเริงรมย์วิทยาคม
สถาบันเลิศล้ำ นำสังคม
ชนนิยมสมญานามงามวิลัย
 
อาคารสถานที่เราร่มรื่น
สดชื่น ลมพัดพลิ้ว ทิวไม้ไหว
บนสันเนิน เด่นสง่าเรืองอำไพ
ศรีธนญชัย สัญลักษณ์รวมชีวา
 
*ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่
เราพร้อมใจ สร้างสรรค์ การศึกษา
ให้โดดเด่น ทั่วแดน แคว้นสุธา
แหล่งศึกษา เริงรมย์วิทยาคม